Yönetmelikler

 Genel Yönetmelikler

    - Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 
 

 Personel İle İlgili Yönetmelikler

    - Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 
 
 

 Öğrenciler İle İlgili Yönetmelikler

    - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    - Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması  Esaslarına İlişkin Yönetmelik

    - Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

    - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 - Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Belgeler
Bağlantılar
İletişim

     Özel Kalem: (252) 211 10 35

 

     Ofis 1:  (252) 211 10 34

 

     Ofis 2: (252) 211 19 69

 

     Ofis 3: (252) 211 10 42

 

     Etik Kurul Ofis: (252) 211 49 30

 

     Fax   : (252) 211 10 38

 

     e-posta : hukuk@mu.edu.tr

Yukarı Çık